Address: 15, Komsomolskaya Street, Sharkovshchina, 211910
Phone: (8-02154) 4 13 48
E-mail: sharkrik@vitebsk.by