Address: 15, Komsomolskaya Street, Sharkovshchina, 211921
Phone: (8-02154) 6 13 48
E-mail: rik@sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by
Main / Authorities

Authorities

The Sharkovshchina Regional Executive Committee
Address: 15 Komsomolskaya Street, Sharkovshchina, 211910
Phone: 8-02154-41348
E-mail: sharkrik@rambler.ru


Chairman Dmitry Lomako

Phone: 8-02154-41245, 8-02154-41899

The regional council of deputies

Address: 15 Komsomolskaya-Street, Sharkovshina, 211910

Chairman of the regional council of deputies Vladimir Shpets

Phone: 8-02154-41442