Address: 15, Komsomolskaya Street, Sharkovshchina, 211910
Phone: (8-02154) 4 13 48
E-mail: sharkrik@vitebsk.by
Main / Region / Population

Population

The population of the region is 21,000, including 7,300 in Sharkovshchina. The population density averages 19 residents per 1 km2.