Address: 15, Komsomolskaya Street, Sharkovshchina, 211921
Phone: (8-02154) 6 13 48
E-mail: rik@sharkovshchina.vitebsk-region.gov.by
Main / Reception of the Regional Executive Committee

Reception of the Regional Executive Committee

Address:
15 Komsomolskaya Street, Sharkovshchina,
Vitebsk oblast 211910

Phone: 8 (02154) 4 12 45

Fax: 8 (02154) 4 15 00